Jako kantor jsem pracoval se studenty začátečníky po profesionální violoncellisty. V současné době pedagogicky působím na Pražské konzervatoři, kde předávám své zkušenosti jednomu studentovi, na New York University v Praze a také na mistrovských kurzech v Třeboni. Vedl jsem mistrovské kurzy v Limě (Peru), Šahghaji (Čína), Steinhardt University New York, Ekaterinburgu a Atlantě.

I have worked with cello students from young beginners to professional cellists. I am currently part-time Professor of Cello at the Prague Conservatoire in the Czech Republic and Professor at the New York University Prague and teach at the Masterclass in Třeboň, South of Bohemia. I gave Masterclasses in Lima (Peru), Shanghai (China), Steinhardt University New York, Ekaterinburg and Atlanta.