Jako kantor jsem pracoval se studenty začátečníky po profesionální violoncellisty. V současné době pedagogicky působím na Pražské konzervatoři, kde předávám své zkušenosti jednomu studentovi a na New York University v Praze. Vedl jsem mistrovské kurzy v Limě (Peru), Šahghaji (Čína), Delaware University (USA), Steinhardt University New York (USA),  Ekaterinburgu (RUS) a Kennesaw State University (USA).

Vedu mistrovské kurzy v Třeboni a v Modre (SK).